wtorek, 1 lutego 2011

Piet Hein Eek

He blends all different kinds of scrap wood to create unique piece of furniture. Also, he owns shop, restaurant and personal art gallery. Who? Dutch designer Piet Hein Eek.

Łączy rozmaite rodzaje resztek drewna by stworzyć nie powtarzalne meble. Ponad to, ma swój własny sklep, restauracje i osobistą galerię sztuki. Kto taki? Duński designer Piet Hein Eek.


Brak komentarzy: